EDISI menjelang ROMADLON

Memenuhi Janji dan Berbuat Baik

1. Peganglah perjanjian dengan kukuh. Sebab, sesungguhnya di antara kemuliaan akhlaq adalah mematuhi perjanjian.

2. Wahai manusia, sesungguhnya memenuhi janji adalah saudara kembar kejujuran. Aku tidak tahu ada benteng yang lebih terjaga daripadanya. Dan tidak akan melanggar janji orang yang mengetahui bagaimana tempat kembali bagi orang yang melanggar janji (yakni di neraka).

3. Yang paling layak bagi orang yang melanggar janji adalah tidak perlu dipenuhi janji kepadanya.

4. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana engkau suka orang lain berbuat baik kepadamu. Dan berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu, dan balaslah orang yang berbuat baik kepadamu.

5. Kebaikan seseorang kepadamu adalah belenggu yang tidak dapat engkau lepaskan kecuali dengan terima kasih atau membalasnya. Dan jika tangamu tidak mampu membalas kebaikan, maka perbanyaklah lidahmu dengan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadamu dan berdo’alah untuknya kepada Allah Ta’ala.

6. Kebaikanmu kepada orang yang baik akan mendorongnya untuk membalas kebaikan kepadamu, sedangkan kebaikanmu kepada orang yang hina akan mendorongnya untuk mengulangi meminta kebaikan kepadamu.

7. Keburukan orang yang baik adalah menolak untuk memberimu, sedangkan kebaikan orang yang buruk adalah menjauhkan gangguannya darimu.

8. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi pemimpinnya; janganlah engkau butuh terhadap siapa saja yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi sepadan dengannya; dan butuhlah kepada siapa saja yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan menjadi tawanannya.

(Seri Kata-Kata Mutiara Amirul Mukminin Imam Ali Bin Abi Thalib as)

Wassalam

Muchyar Yara

KIO – Kajian Islam Otentik

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *